שליחויות לישראל קיבוץ בכחול אנא לחץ להצגת תמונות

קיבוץ צובה מ 03.06.2014 עד 17.06.2014 הנסיעה העשרים ואחת אביב תל 02.02.2009 עד 22.01.2009 מ הנסיעה הראשונה
קיבוץ כפר חרוב מ 18.06.2014 עד 01.07.2014 הנסיעה העשרים ושתיים אביב תל 31.03.2009 עד 09.04.2009 מ השנייה הנסיעה
קיבוץ שדה יואב מ 14.10.2014 עד 28.10.2014 הנסיעה העשרים ושלוש אביב תל 18.06.2009 עד 29.06.2009 מ השלישי תהנסיעה
קיבוץ שער הגולן מ 09.12.2014 עד 23.12.2014 הנסיעה העשרים וארבע מגפת בשל בוטל הסארס 11.07.2009 עד 03.08.2010 מ  
קיבוץ אלמוג מ 10.02.2015 עד 24.02.2015 הנסיעה העשרים וחמש תל אביב 29.11.2010 עד 11.12.2010 מ הרביעית הנסיעה
קיבוץ יראון מ 14.04.2015 עד 28.04.2015 הנסיעה העשרים ושש תל אביב 05.05.2011 עד 17.05.2011 מ החמישית הנסיעה
קיבוץ דליה מ 02.06.2015 עד 16.06.2015 הנסיעה העשרים ושבע קיבוץ רוחמה 01.11.2011 עד 15.11.2011 מ השישית הנסיעה
קיבוץ שמרת מ 06.10.2015 עד 20.10.2015 הנסיעה העשרים ושמונה תל אביב 01.12.2011 עד 15.12.2011 מ השביעית הנסיעה
קיבוץ מעגן מ 01.12.2015 עד 15.12.2015 הנסיעה העשרים ותשע קיבוץ רוחמה 13.02.2012 עד 29.02.2012 מ השמינית הנסיעה
קיבוץ שדה יואב מ 02.02.2016 עד 16.02.2016 הנסיעה השלושים קיבוץ נחשולים 26.04.2012 עד 10.05.2012 מ הנסיעה התשיעית
קיבוץ נחשולים מ 05.04.2016 עד 19.04.2016 הנסיעה השלושים ואחת קיבוץ עין חרודד 12.06.2012 עד 26.06.2012 מ הנסיעה העשירית
קיבוץ יחיעם מ 07.06.2016 עד 21.06.2016 הנסיעה השלושים ושתיים קיבוץ שניר 16.10.2012 עד 30.10.2012 מ הנסיעה האחת עשרה
קיבוץ עין גב מ 06.12.2016 עד 20.12.2016 הנסיעה השלושים ושלוש קיבוץ דליה 04.12.2012 עד 18.12.2012 מ הנסיעה השתים עשרה
קיבוץ נחשולים מ 27.02.2017 עד 13.03.2017 הנסיעה השלושים וארבע קיבוץ גבולות 05.02.2013 עד 19.02.2013 מ הנסיעה השלוש עשרה
קיבוץ צובה מ 06.06.2017 עד 20.06.2017 הנסיעה השלושים וחמש קיבוץ רוחמה 12.02.2013 עד 26.02.2013 מ הנסיעה הארבע עשרה
    הנסיעה השלושים ושש קיבוץ צובה 02.04.2013 עד 15.04.2013 מ הנסיעה החמש עשרה
      קיבוץ יחיעם 04.06.2013 עד 18.06.2013 מ הנסיעה השש עשרה
      קיבוץ גונן 08.10.2013 עד 22.10.2013 מ הנסיעה השבע עשרה
      קיבוץ קליה 03.12.2013 עד 17.12.2013 מ הנסיעה השמונה עשרה
      קיבוץ נחשולים 13.02.2014 עד 27.02.2014 מ הנסיעה התשע עשרה
      קיבוץ כרמים 23.04.2014 עד 06.05.2014 מ הנסיעה העשרים
           
           
עלינו│

שליחויות לישראל│

צור קשר│

דף הבית│